אוּמן

רֹאשׁ הַשָּׁנָה

pay

תשלום מס תייר

תשלום מס תייר

ראש השנה תשפ"ד

אומן ראש השנה

ה'תשפ"ד 2023